dr Marek Glinka
specjalista chirurg
Lech Mucha
specjalista chirurg
Agnieszka Kliza
pielęgniarka
Dorota Błażewska
pielęgniarka
MINIATURY
Zdjęcia wykonywało studio STRAWART www.strawart.pl